Đây có phải nghề hot?

Họ là những con người mạo hiểm tính mạng để mang lại sự no ấm cho xã hội.

Siêu hài