Dậy đi con lợn kia

Dậy đi con lợn kia, tau hết nhiệm kỳ lâu rồi!

 

Theo PV, Sưu tầm/Trí thức trẻ