Đây là cách nhanh nhất để xoá sạch dữ liệu của bạn trên ứng dụng gây sốt FaceApp