Đây là chân dung người phụ nữ khiến đàn ông muốn ngoại tình