Đây là lần cuối cùng Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến câu chuyện về mẹ ruột!

'Hưng có quyền giận dỗi chứ! Và rõ ràng, ở tình cảnh như Hưng, ai cũng hoàn toàn có quyền giận dữ, bực bội hay khó chịu theo cách của mình', Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Giải trí