Đây là lý do các nhà khoa học biến một quả trứng chín thành sống

Tại sao phải mất công thế nhỉ?

Thời sự