Đây là ngôi sao của sự kiện Apple: iPad Air hoàn toàn mới, đẹp không kém iPad Pro