Đây là tao mỗi sáng khi bị telesale gọi

Thực sự là mệt mỏi lắm rồi...

Theo Trí thức trẻ