Đây rồi! Chiếc Apple Watch mà fan 'nghèo' chờ đợi đã xuất hiện!