Để danh hiệu không chỉ là danh hiệu

Trong tương lai anh Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ Hợp tác xã chăn nuôi thỏ Ngọc Thạch, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn hướng tới tăng số lượng thành viên Hợp tác xã lên 15 thành viên, tăng diện tích chăn nuôi và đầu tư nhiều hơn cho chuồng trại. Mục tiêu là tăng khả năng cung ứng thỏ thương phẩm ra thị trường, hiện tại thị trường đang thiếu mà đầu ra lại rất rộng, đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân trên địa bàn.

Chủ nhật, 22/11/2020 22:20

Thời sự