Để lọt lưới 2 bàn, Văn Lâm vẫn được fan động viên vì đã rất xuất sắc