Đệ nhất phu nhân Colombia dương tính với SARS-CoV-2 gây COVID-19