Để thi đua thực sự là hành động cách mạng

Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Quốc phòng được thực hiện toàn diện, chặt chẽ, có trọng tâm.

Từ năm 2014 đến 2018, đơn vị liên tục đạt doanh nghiệp loại A, là một trong 100 doanh nghiệp tiêu biểu cả nước năm 2019; được các ban, bộ, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen...

Điều này thể hiện sự trưởng thành và tiến bộ không ngừng trong Phong trào TĐQT của tổng công ty 5 năm qua. Phong trào đã đạt được yêu cầu thực chất, tiến bộ vững chắc, thiết thực, phát triển đều khắp trong tất cả khối thi đua, các cơ quan, đơn vị. Tổng công ty đã xây dựng được nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu làm hạt nhân, động lực trong Phong trào TĐQT, hướng tới mục tiêu được người, được việc, được tổ chức.

Tòa nhà CT1 do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị-Bộ Quốc phòng xây dựng. Ảnh do đơn vị cung cấp

Đảng ủy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác TĐKT. Hội đồng TĐKT được kiện toàn ở tất cả các cấp và thực hiện tốt chức năng tư vấn; cơ quan chính trị phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, mục tiêu, giải pháp của cấp ủy, người chỉ huy thành những phong trào hành động cụ thể, bám sát thực tiễn sinh động của cơ quan, đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân được phát hiện, bồi dưỡng từ những năm trước tiếp tục khẳng định, trưởng thành. Các phong trào của các tổ chức quần chúng, như: 'Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước'; 'Xung kích đi đầu trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy'; 'Thanh niên tổng công ty xung kích đi đầu vượt khó, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'; 'Năng suất, chất lượng, hiệu quả'; 'Lao động giỏi, lao động sáng tạo'; 'Phụ nữ tổng công ty dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên giỏi việc cơ quan, đảm đang việc nhà'... và mới đây là phong trào thi đua '1 ý chí, 10 thành công' giúp lực lượng đoàn viên, thanh niên, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ luôn khẳng định được bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, xung phong vào những việc khó, thực sự xứng đáng là lực lượng sản xuất trực tiếp, chủ yếu, đóng góp cho sự phát triển ngày một lớn mạnh của tổng công ty.

Phong trào TĐQT của tổng công ty còn được tiếp thêm sức mạnh cộng hưởng từ hiệu quả của các cuộc vận động, các phong trào của các cấp, các ngành, trở thành động lực to lớn thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Chính sự gắn kết hiệu quả đó làm cho phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch Bộ Quốc phòng giao đối với tổng công ty. Từ năm 2014 đến nay, tổng công ty đã hoàn thành 17 dự án, đưa vào sử dụng 7.215 căn hộ, bảo đảm chất lượng và các chỉ tiêu kỹ thuật, kiến trúc hợp lý.

Phong trào TĐQT thực sự trở thành phong trào cách mạng, đóng góp quan trọng vào thành công của hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa tổng công ty trở thành một trong những doanh nghiệp quân đội đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững cả về doanh thu và khả năng tích lũy, bảo toàn, phát triển vốn. 5 năm qua, vốn chủ sở hữu của tổng công ty được tăng lên hằng năm; năm 2014 là 494 tỷ đồng, đến ngày 30-9-2019 là 830 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt từ 10% đến 30%, tạo được tích lũy quan trọng, tăng cường năng lực sản xuất, hiệu quả kinh tế ngày càng cao; bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh luôn đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và các quy định của quân đội.

Những năm tới, thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về việc sắp xếp đổi mới, cổ phần hóa các doanh nghiệp quân đội nói chung và tổng công ty nói riêng có tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, nhân viên và đặt ra những yêu cầu phát triển cao hơn; đòi hỏi toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong tổng công ty phải có tinh thần quyết tâm, hăng say lao động sản xuất, dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo vượt qua thử thách, vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh Phong trào TĐQT lên một tầm cao mới. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác TĐKT và tổ chức Phong trào TĐQT theo hướng thực chất, hiệu quả, vững chắc, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi. Phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mọi cán bộ, nhân viên, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị là phục vụ công tác bảo đảm chính sách nhà ở, đất ở cho cán bộ, sĩ quan được thủ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng giao cho.

 Đại tá NGUYỄN NGỌC DŨNG, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Quốc phòng

Theo Quân đội Nhân dân

Link báo gốc: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/de-thi-dua-thuc-su-la-hanh-dong-cach-mang-599578

Tags: Thi đua  |  Tổng công  |  Phong trào  |  phát triển  |  cơ quan  |  Sản xuất  |  Bộ Quốc  |  hiệu quả  |  thực hiện  |  công tác