Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp

Theo Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, cần đẩy mạnh biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nghiên cứu cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đề xuất này được Ủy ban giám sát tài chính quốc gia đề cập trong báo cáo tình hình tài khóa, ngân sách vừa công bố.

Theo đó, bội chi ngân sách nhà nước ở mức thấp nhất trong 3 năm gần đây do tiến độ thu đạt khá so với chi ngân sách nhà nước, trong đó thu từ dầu thô tăng mạnh.

Dù vậy, cân đối ngân sách nhà nước cần lưu ý một số vấn đề khi cấu trúc thu chưa thật sự bền vững. Thu ngân sách nhà nước còn phụ thuộc ở những mức độ nhất định vào khoản thu không bền vững như từ dầu thô.

Tăng thu nội địa chủ yếu đến từ các khoản thu có tính bền vững không cao như thu từ nhà, đất trong khi các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt thấp so với dự toán. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt mức dự toán thấp.

Theo Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nghiên cứu cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ kết hợp mở rộng cơ sở thuế. Điều này sẽ giúp tăng cường nguồn thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh và giảm dần sự phụ thuộc vào các khoản thu kém bền vững.

Đồng thời, cơ quan này cũng kiến nghị đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cũng như thực hiện quyết liệt các quy định của Chính phủ có liên quan nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ về ngân sách nhà nước.

Theo T.Phương/Người Lao động

Tags: doanh nghiệp  |  bền vững  |  Đẩy mạnh  |  ban Giám  |  nhà nước  |  Tài chính Quốc gia  |  doanh nghiệp vừa và nhỏ  |  thuế thu nhập