Đến ngày xuất viện, người mẹ mắc Covid-19 vẫn chưa biết con trai qua đời