Đen thôi đỏ quên đi

Trâu chậm thì phải uống nước đục thôi.

Siêu hài