Đi Nhật bằng tiền túi, tình cờ chụp ảnh cùng Trịnh Sướng