Đi đưa tin trận golf Trump - Abe, phóng viên 'bị nhốt' trong phòng bịt vải nhựa đen kín mít