Đi đường thế nào để không bị tắc trong ngày tuyển Việt Nam 'đại chiến' Thái Lan ở 'chảo lửa' Mỹ Đình