Đi qua mùa đông mới thấy yêu những ngày hè nắng cháy

Liệu giờ có quá sớm để ngóng mùa hè không các chế nhỉ?

Siêu hài