Dịch Covid-19: Hàn Quốc và Trung Quốc ghi nhận thêm các ca nhiễm mới