Ðã có 18 địa phương trên cả nước xuất hiện dịch tả lợn châu Phi