Điểm chuẩn 10 trường, khoa trực thuộc Đại học Huế năm 2019 từ chỉ từ 13 điểm