Điểm chuẩn 18 trường quân đội: Cao nhất là 27,9 điểm