Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam cao nhất 24,2