Điểm chuẩn năm 2019 của học viện Kỹ thuật quân sự : Thấp nhất 22.35 điềm với thí sinh nam miền Nam