Điểm lạ trong vụ thử bệ phóng tên lửa 'siêu lớn' mới nhất của Triều Tiên