Điểm sàn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2019

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo nhà trường nhận hồ sơ đăng ký của thí sinh có mức điểm từ 15 trở lên.

Điểm sàn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2019 cụ thể như sau:

Theo Hoàng Thanh/Infonet

Tags: Hà Nội 2019  |  ĐH Khoa  |  Nhân văn  |  điểm sàn  |  đăng ký  |  thí sinh  |  trở lên  |  nhà trường  |  Hà Nội 2019 ĐH Khoa  |  ĐH quốc gia Hà Nội