Điểm sàn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 17,5 đến 20 điểm

Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

Cụ thể Điểm sàn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2019 như sau:

Theo Hoàng Thanh/Infonet

Tags: Việt Nam  |  nông nghiệp  |  Học viện  |  điểm sàn  |  kết quả  |  thi THPT  |  quốc gia  |  thí sinh nộp hồ sơ  |  Việt Nam 2019  |  Việt Nam công