Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10: Ngoại ngữ rớt thảm, Lịch sử thăng hoa