Điểm trùng hợp bất thường trong 'lời tiên tri' về đám cháy ở nhà thờ Đức Bà Paris