Điện Biên Phủ nhìn từ flycam: Nhà mái đỏ lượn quanh cánh đồng xanh mướt