Diễn biến sức khỏe 4 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại TP HCM