Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp Việt Nam

Xác định các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ góp phần lớn đưa nền kinh tế Việt Nam lên bậc cao hơn trong chuỗi giá trị và dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức diễn đàn Phát triển doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam với chủ đề “Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường”...

Thứ sáu, 10/05/2019 14:09

Kinh doanh