Diện set đồ Chanel na ná Jennie (Black Pink), Ngọc Trinh có 'lấn át' được chút nào?