Diệt kiến bằng kế ly gián

Vợ Tèo than thở:

- Dạo này nhà mình kiến nhiều quá! Em dùng đủ mọi cách rồi mà vẫn như không.

Tèo hăng hái hiến kế;

- Anh bày cho em cách này. Em chịu khó ngồi canh, khi nào thấy có một con kiến bò ngang qua thì quăng cho nó mấy cục đường. Lúc nó lấy một cục về tổ thì em nhanh tay giấu mấy cục còn lại. 

Vợ Tèo ngạc nhiên:

- Để làm gì vậy anh?

- Con kiến đó nhất định sẽ về tổ kéo đồng bọn ra để kiếm ăn. - Tèo cười ranh mãnh - Em thu đường lại để mấy con kiến kia nghĩ con kiến này nói dối, cãi nhau gây mất đoàn kết nội bộ. 

- !?!

Xem thêm: Kiến thách thức Voi

Thần Kỳ (st)

Cả thế giới phải sợ gà

Một ngày, sư tử, cá mập và gà nói chuyện với nhau:

Theo Vnexpress

Tags: Thần Kỳ  |  truyện cười  |  tiểu phẩm cười  |  diệt kiến  |  kế ly gián