Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển

Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23/9/2008. Cụ thể, bổ sung KKT ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh), KKT Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị), KKT ven biển Thái Bình (Thái Bình) và KKT Ninh Cơ (Nam Định) vào Quy hoạch phát triển các KKT ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Mạnh Trường)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế (KKT) ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23/9/2008. Cụ thể, bổ sung KKT ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh), KKT Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị), KKT ven biển Thái Bình (Thái Bình) và KKT Ninh Cơ (Nam Định) vào Quy hoạch phát triển các KKT ven biển của Việt Nam đến năm 2020 quy định tại Điều 1 Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 'Quy hoạch phát triển các KKT ven biển của Việt Nam đến năm 2020'.

Quyết định nêu rõ, thời điểm bổ sung KKT Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị), KKT ven biển Thái Bình (Thái Bình) và KKT Ninh Cơ (Nam Định) vào hệ thống KKT thực hiện theo văn bản số 663/TTg-KTTH ngày 13/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời điểm bổ sung KKT ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh) vào hệ thống KKT thực hiện theo văn bản số 604/TTg-CN ngày 22/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ./.

Theo Mạnh Hùng/Báo ĐCSVN Link Gốc:           Copy Link
http://dangcongsan.vn/thoi-su/dieu-chinh-bo-sung-quy-hoach-phat-trien-cac-khu-kinh-te-ven-bien-564355.html

Tags: phát triển  |  bổ sung  |  Quyết định  |  Chính phủ  |  quy hoạch  |  Việt Nam  |  Thủ tướng  |  Cơ Nam Định  |  1353/QĐ TTg  |  Thái Bình Thái Bình