Điều gì sẽ xảy ra khi Mặt Trăng lao vào Trái Đất?

Mặt Trăng đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của con người. Nhưng nếu một ngày Mặt Trăng rơi xuống chính Trái Đất điều gì sẽ xảy ra?

Thứ sáu, 27/11/2020 10:06

Kinh doanh