Điều khoản lạ dành cho Xuân Trường và bi kịch của người Trung Quốc