Điều tra bàn tay trái ông Nguyễn Hữu Linh làm gì trong thang máy