Đình Trọng chơi đùa với con trai đàn anh tại Hà Nội FC

Thể thao