Đình Trọng nghỉ thêm 3 tháng, cảnh báo của HLV Chu Đình Nghiêm thành sự thật