Đình Trọng tái phát chấn thương: Tại thầy Park, hay tại ai?