Đỉnh cao của nghệ thuật đây rồi: Dùng lửa để cắt tóc

Bạn đã dám thử kiểu cắt tóc này chưa, không những cắt bằng 3 kéo một lúc mà còn cắt bằng lửa nữa

Chuyện lạ