Đình chỉ giảng dạy giáo viên bạo hành học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh

Cô giáo bạo hành học sinh ở trường Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đã bị đình chỉ giảng dạy và chờ kỷ luật. Đây là quyết định của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú.

Thời sự