Đình chỉ thí sinh lấy điện thoại chụp đề trong giờ thi