Định luật làm giàu của người Do Thái, 3.000 năm vẫn còn có giá trị

Dưới đây là những định luật làm giàu được các học giả Do Thái tổng kết lại từ hàng ngàn năm trước.

Theo Hương Xuân / Trí thức trẻ