Định trừng phạt linh cẩu, sư tử lại bị linh cẩu trừng phạt lại. Nguồn: Tiger TV Korea

Thời sự