Đỗ Mỹ Linh - Xuân Tiền với những hình ảnh 'tình bể bình' trong Cuộc đua kỳ thú 2019