Đồ họa 3D: Vì sao Nhà thờ Đức bà là một đám bùi nhùi khổng lồ?

Công trình hơn 800 năm tuổi được thiết kế theo cách dễ cháy và khó dập lửa đến khó tin. Đó là lý do tại sao người ta chỉ khống chế được ngọn lửa ở Nhà thờ Đức bà Paris khi phần mái cháy rụi.

theo NY Times

Theo Linh Anh (việt hóa)/Trí thức trẻ

Tags: bùi nhùi  |  Nhà thờ Đức Bà  |  người ta  |  tại sao  |  khó tin  |  Nhà thờ Đức Bà Paris  |  ngọn lửa  |  khống chế  |  thiết kế  |  NY TimesĐồ